/Other/VingCardElsafe/Image%20Archive/.com%20Archive/Landing%20Pages/workforce-main.jpg
Lösningar för arbetskraft
Vi erbjuder skräddarsydda lås- och dörrlösnigar för flerfamiljshus över hela världen.

Lösningar för Arbetskraft

ASSA ABLOY Hospitalitys lösningar har gjort att vi kan erbjuda toppmodern säkerhet och service på våra hotell ...

-Prizeotel Group Germany

Vi har säkrat mer än 14.000 rum med våra elektroniska RFID- lås på många avlägsna platser och byar runt om i världen, och vi tar alltid hänsyn till medarbetarnas säkerhet. Vi har legat i framkant för att driva innovation inom arbetskraften och ge viktiga operativa fördelar genom användningen av våra produkter. Detta för att öka medarbetarnas erfarenhet och bekvämlighet hos beondeförvaltare. Många har upptäckt vår effektiva teknik och att vi satsar mycket för att öka säkerheten och värdet av fastigheter.