/Other/VingCardElsafe/Image%20Archive/.com%20Archive/Landing%20Pages/marine-main.jpg
Lösningar för Marinor

Våra VingCard-lås samt andra säkerhetsprodukter installeras på kryssningsfartyg, yachter, färjor etc.

Lösningar för Marinor

ASSA ABLOY Hospitalitys Marina lösningar har installerats i över 1 300 fartyg över hela världen och säkrar över 860 000 rum med våra produkter. 

ASSA ABLOY Hospitality's Marina Division installerade det första mekaniska nyckelspärrsystemet ombord på ett kryssningsfartyg 1982 Magnetbandets nyckelkort introducerades sedan på kryssmarknaden 1992. Vi fortsätter att använda avancerad teknik (RFID och Mobil Access) för att erbjuda säkerhet till både gäster och besättning.

Produkter för den Marina industrin