Жизнен цикъл на поддръжката на продуктите

ASSA ABLOY Hospitality се ангажира да помага на клиентите във връзка с продуктите им през целия им жизнен цикъл и когато същите биват подобрявани и усъвършенствани. ASSA ABLOY Hospitality осигурява обща наличност за всички свои продукти от датата на пускането им на пазара до времето на оттеглянето им от него. Осигуряваме следното покритие за поддръжка в различните фази от жизнения цикъл на продукта.

Жизнен цикъл на поддръжката на продуктите: Електронни брави


Пуснати и налични за продажба Уведомление об: Продажби след края на проекта
Ограничено продуктово портфолио, налично за продажба/ граничени подобрения и актуализации
/Последният път да купите
Без повече ангажименти

Обща наличност Продажби след края на проекта Срок на AMS и поддръжка
с резервни части
  В края на жизнения цикъл
Наличност на продуктите

    
Подпомагащо проектиране
Гаранция и ремонт
  
Техническа поддръжка
  

Резервни части и обслужване


 Въз основа на наличност

 


Жизнен цикъл на поддръжката на продуктите: Електронни сейфове за стаи


Пуснати и налични за продажба Уведомление об: Продажби след края на проекта
  Ограничено продуктово портфолио, налично за продажба/ граничени подобрения и актуализации
/
Последният път да купите

Без повече ангажименти

Обща наличност Продажби след края на проекта Срок на AMS и поддръжка
с резервни части
 В края на жизнения цикъл
Наличност на продуктите


  
Подпомагащо проектиране
Гаранция и ремонт
  
Техническа поддръжка
  

Резервни части и обслужванеВъз основа на наличност


Обща наличност

 • Наличност на продуктите: Пуснати и налични за продажба
 • Подпомагащо проектиране: Усъвършенстване, актуализация и сервизни комплекти
 • Гаранция и ремонт: Стандартни условия
 • Техническа поддръжка: Поддръжка съгласно договор за обслужване
 • Резервни части и обслужване: Пълна поддръжка на резервни части и обслужване съгласно договори за обслужване

Продажби след края на проекта

 • Наличност на продуктите: Все още налични за продажба по проекта
 • Подпомагащо проектиране: Усъвършенстване, актуализация и сервизни комплекти
 • Гаранция и ремонт: Стандартни условия
 • Техническа поддръжка: Поддръжка съгласно договор за обслужване
 • Резервни части и обслужване: Пълна поддръжка на резервни части и обслужване съгласно договор за обслужване

Срок на AMS и поддръжка с резервни части

 • Наличност на продуктите: Ограничено продуктово портфолио, налично за продажба
 • Подпомагащо проектиране: Ограничени подобрения и актуализации, поправки само за проблеми от решаващо значение за безопасността
 • Гаранция и ремонт: Стандартни условия
 • Техническа поддръжка: Поддръжка съгласно договори за обслужване
 • Резервни части и обслужване: Пълна поддръжка на резервни части и обслужване съгласно договор за обслужване

В края на жизнения цикъл

 • Наличност на продуктите: Не са налични
 • Подпомагащо проектиране: Без ангажимент
 • Гаранция и ремонт: Не са налични
 • Техническа поддръжка: Ограничена техническа поддръжка (решава се за всеки отделен случай)
 • Резервни части и обслужване: Без ангажимент

 

В края на жизнения цикъл

  Пуснати до обявяване на оттеглянето му

От наличността на пазара до обявяване на оттеглянето му

Продажби след края на проекта 
В края на жизнения Cрок на AMS и поддръжка с резервни части

 В края на жизнения цикъл
& Без повече ангажименти

Обща наличност Продажби след края на проекта Срок на AMS и поддръжка
с резервни части
 В края на жизнения цикъл
Наличност на продуктите  
Подпомагащо проектиране


  
Гаранция и ремонт

     
Техническа поддръжка

     

Резервни части и обслужване
 Въз основа на наличност Електронни брави

 Електронни сейфове за стаи

Обща наличност: От наличността на пазара до обявяване на оттеглянето му

Продажби след края на проекта: Най-малко до 1 година

Срок на AMS и поддръжка с резервни части:

Брави – най-малко до 9 години

Сейфове – най-малко до 6 години

Note: За подробна информация относно постепенното оттегляне на даден продукт, моля, обърнете се към своя местен представител на ASSA ABLOY Hospitality, за да получите съответния документ.