Система и Софтуер

Продуктът ни Visionline е безжично решение за заключване със самостоятелни електронни хотелски брави, които работят в онлайн режим чрез радиочестотна идентификация (RF-онлайн), базирана на отворената платформа Zigbee с висока сигурност.