นโยบายระบบคุณภาพโดยรวม, สุขภาพ, สิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและความยั่งยืน

/Other/VingCardElsafe/Image%20Archive/.com%20Archive/Page%20Graphics%20.com/General%20Pages/Top%20banners/Banner-sustainability2.jpg

ASSA ABLOY Hospitality is the global leader in the hospitality business, providing peace of mind to travelers everywhere with innovative, state-of-the-art security solutions.

Through streamlined processes, solid supplier partnerships, and integrated continuous improvement, ASSA ABLOY Hospitality offers its clients the best products and services on the market while its employees thrive in a rewarding and safe workplace.

ASSA ABLOY Hospitality works hard to minimize the environmental impacts of its business activities through various corporate-wide sustainability initiatives.

Quality is an essential component of the ASSA ABLOY brand.  While meeting customer requirements and aiming for 100% customer satisfaction is now second nature, ASSA ABLOY Hospitality looks beyond to ensure long term customer successYour success.