ระบบและซอฟท์แวร์

Visionline ของเราเป็นระบบการล็อคแบบไร้สายที่มีระบบล็อคโรงแรมแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบสแตนด์อโลนที่ทำงานในโหมดออนไลน์ผ่าน Radio Frequency (RF-online) ซึ่งตั้งอยู่บนความปลอดภัยสูงของ ZigBee เปิด...