Vision

Vision
Vision
Vision
Vision

ระบบล็อกประตูห้องพักโรงแรม Vision by VingCard ปฏิบัติการด้วยระบบซอฟต์แวร์ของ Windows® เพื่อความสะดวกในการสั่งงานระบบริหารจัดการ (Property Management System : PMS) และระบบให้บริการ ณ จุดขาย (Point of Sale : POS) ของโรงแรมบนจอภาพและเข้ากันกับระบบปฏิบัติการมาตรฐานต่าง ๆ เช่น DOS, UNIX และ Windows 98/2000/NT/XP/VISTA/7 ฯลฯ

ระบบบล็อกประตูห้องพักโรงแรม Vision ของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีหลากหลายรุ่นให้เลือกใช้กับเซิร์ฟเวอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจต้องการติดตั้งระบบ Vision เข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานและเซิร์ฟเวอร์ PMS ที่ใช้งานอยู่แล้วของคุณ เลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานแบบจอภาพสัมผัสของ Vision หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานอื่น ๆ ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows® Vision เป็นระบบที่ติดตั้งง่ายและเชื่องต่อกับซอฟต์แวร์จอภาพกราฟิกและสั่งงานทางเมนูอย่างPlug-and-Play™

เมื่อมีการกำหนด “บุคคล” “สถานที่” และ “วันและเวลา” เข้ากับกลุ่มผู้ใช้แต่ละประเภท ระบบล็อกประตูห้องพักโรงแรมตัวนี้ทำให้การควบคุมการจัดการการเข้าห้องพักมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากกว่าระบบโครงสร้างลำดับขั้นคงที่ของระบบล็อกประตูห้องพักโรงแรมอื่น ๆ พูดอีกนัยหนึ่ง คุณกำหนดบุคคลที่เข้าใช้ห้องพักได้ตลอดเวลา

หน่วยเขียนโปรแกรมและสืบข้อมูลแบบเคลื่อนที่ชื่อ LockLink™ ให้คุณเปิดดูประวัติการล็อกประตู 100 เหตุการณ์ที่ผ่านมาได้ที่ประตูห้องพักโดยตรง เพียงแค่เสียบปลั๊กหน่วยดังกล่าวเข้ากับตัวล็อกประตูห้องพักโรงแรมเพื่อตั้งโปรแกรม หรือเพื่อเปิดดูและดาวน์โหลดประวัติการล็อกประตูจากรายการบันทันในระบบ

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมของเรา?

คลิกที่นี่เพื่อติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่!